آیودی کنترل بارداری سیو سیف

قابل استفاده به مدت 5 سال

ابعاد کوچک با بازوی خمیده

تولید کننده: Prosan هلند
تماس بگیرید