اتوسکوپ استیل جنرال PK

بدنه تمام استیل و مقاوم

ست سایزبندی اسپکلوم

تولید کننده: پاکستان
250,000 تومان