ترازو دیجیتال شیشه ای افق

صفحه شیشه ای نشکن

سنجش تا 150 کیلوگرم

سیستم خاموشی خودکار

تولید کننده: ایران
زمان ارسال: فوری ( 3 الی 6 ساعت )
190,000 تومان