شما اینجا هستید

تعیین سایز جوراب واریس

نشانگر نقاط اصلی جهت اندازه گیری و تعیین سایز جوراب واریس

برای تعیین سایز جوراب واریس زیر زانو ، اندازه دور مچ پا (cB) ، ساق پا (cC) و ارتفاع پا از سطح زمین تا زیر زانو (AD) را اندازه گیری و برای تعیین سایز جوراب واریس بالای ران و یا شلواری ، اندازه دور مچ پا (cB) ، ساق پا (cC) ، بیخ ران (cG) و ارتفاع پا از سطح زمین تا بیخ ران (AG) را اندازه گیری نمایید.

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت پزشکی التیام سرویس می باشد